خانهصدقهورود
دسته بندیذبح مرغ
کد8DA7EB50A7D226F
برچسب ها
وضعیتدر دسترس
مبلغ

شروع از 1,200,000

1,000,000,000
مشارکت کنندگان تا این لحظه 309 نفر بدون سقف

یکی از آداب و رسوم ایرانیان، قربانی کردن طیور و دام برای مراسم های مختلف مانند عروسی ها، نذری ها، سفرهای زیارتی مانند حج و … می باشد. نوع دام انتخابی برای قربانی کردن، اهمیت ندارد. در حقیقت، هر فردی با توجه به توان مالی و شرایط اقتصادی خود، می‌تواند با نیت خالص و به قصد تقرب به خداوند، شتر، گاو، گوساله، گوسفند یا مرغ، قربانی نموده و در اولویت، گوشت قربانی را بین نیازمندان، تقسیم نماید.