خانهصدقهورود
دسته بندیکمک به ایتام
کد8DA75503021737A
وضعیتدر دسترس
0
مشارکت کنندگان تا این لحظه 0 نفر بدون سقف

کفّارۀ عهد، مانند کفّارۀ نذر است؛ یعنی سیر کردن شصت فقیر، یا دو ماه روزۀ پی‌درپی، یا آزاد کردن یک بنده. کفارهٔ عمل نکردن به قسم عبارت است از این‌ که، یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند، باید سه روز، روزه بگیرد.

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
تهیه مواد غذایی
تولید - محصول
کمک به تهیه جهیزیه
تولید - محصول
کمک به امر ازدواج
تولید - محصول
اکرام
تولید - محصول
تعمیرات و کمک به اجاره و خرید مسکن