خانهصدقهورود
دسته بندیوجوهات شرعی
کد8DA7547396F1486
وضعیتدر دسترس
318,340,000
مشارکت کنندگان تا این لحظه 23 نفر بدون سقف

در اصطلاح احکام، یک پنجم از باقیمانده هزینه نشده درآمد سال را خمس می گویند. مبداء سال، توسط پرداخت کننده، مشخص شده و از آن به سال خمسی تعبیر می شود. نیمی از خمس، سهم امام علیه السلام و نیم دیگر آن، سهم سادات کرام است. بر اساس نظر مراجع معظم تقلید، انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مجاز است وجوهی را که تحت عنوان سهم سادات کرام، به انجمن، پرداخت می شود با رعایت ضوابط و شرائط شرعی، در راستای حمایت از ایتام سید نیازمند، مورد مصرف و هزینه قرار دهد.

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
زکات
تولید - محصول
ردمظالم
تولید - محصول
سهم مبارک امام علیه السلام