خانهصدقهورود
دسته بندیکمک به ایتام
کد8DA7545FFEDEFDB
وضعیتدر دسترس
1,000,000,000
مشارکت کنندگان تا این لحظه 695 نفر بدون سقف

همدردی با یتیم و کوشش در زدودن آلام و رنجهای او عبادتی پر شکوه و خدمتی بس سازنده و انسانی است که رهبران الهی و آسمانی خود در این عرصه پیشگام و سرمشق جامعه بوده اند. بیایید به اتقاق یتیمان را دریابیم، درکنارشان باشیم و طراوت و زیبایی زندگی را در خدمت به آنان جستجو کنیم و با تمامی وجود به آنان بگوییم که با غمهایشان شریکیم و در سختیها تنهایشان نخواهیم گذاشت. این موسسه آماده دریافت هدایا و نذورات شما میباشد.

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
تهیه مواد غذایی
تولید - محصول
کمک به تهیه جهیزیه
تولید - محصول
کمک به امر ازدواج
تولید - محصول
اکرام
تولید - محصول
تعمیرات و کمک به اجاره و خرید مسکن